PRP / Vampyrmetoden

Eget blod tas via ett blodprov, centrefugeras och injiceras i vävnad som behöver stramas åt.

Behandlingslängd: 1,5 timmar
Pris: 4000

PRP / Vampyrmetoden Erbjuds av:

Katarina Jochems

» Browse schedule.